Ingrees

Novinky

SEMINÁR K ZMENÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE V SÚVISLOSTI S PRIJATÍM VYHLÁŠKY 324/2016, Z.z.

Dňa 17. januára 2017 sa v priestoroch Stavebnej fakulty STU na Radlinského ulici v Bratislave uskutočnilo školenie organizované pod záštitou projektu ingREeS. Prostredníctvom videoprenosu bolo umožnené vo všetkých Regionálnych kanceláriách SKSI vypočuť si prednášku na tému energetickej certifikácie, ktorá bolo podnietená prijatím novej vyhlášky č.324/2016 Z.z. v oblasti energetickej certifikácie. Počas štyroch hodín sa poslucháči dozvedeli najmä o zmenách energetickej certifikácie, takisto bol aj znázornený odporúčaný postup hodnotenia energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol po teoretickom hľadisku znázornený aj na príkladoch z praxe. Následne bol vytvorený priestor na diskusiu, kedy sa mohli zapájať všetci poslucháči seminára.

 

Zúčastneným poslucháčom ďakujeme za účasť na našom seminári. Zároveň by sme ich chceli poprosiť o vyplnenie jednoduchého dotazníka, ktorý zaberie minútu Vášho času, no nám pomôže sa neustále zlepšovať.

https://goo.gl/forms/3hC5xColLtFxi3c92

 

V prípade, že Vás zaujal projekt ingREeS a mali by ste záujem o vzdelávanie v prezentovaných programoch, prosím registrujte sa prostredníctvom formulára,  resp. prostredníctvom nasledovného linku:

http://www.ingrees.eu/zaujemca-o-vzdelanie/