Ingrees

Novinky

Školenie ingREes so zameraním stavbyvedúci a stavebný dozor

V dňoch 11.-12. mája sa uskutočnilo prvé zo školení projektu ingREeS so zameraním na stavbyvedúcich a stavebný dozor. Z dôvodu vysokého záujmu sme boli „nútení“ presunúť školenie do priestorov seminárnej miestnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas dvoch dní bolo záujemcom o vzdelanie prednesených spolu päť prednášok na aktuálne témy.
Školenie bolo zároveň vysielané pomocou video-prenosov aj v priestoroch Regionálnych kancelárií – Trnava, Banská Bystrica, Žilina a Košice.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem a zároveň Vás pozývame na ďalšie školenie, tentokrát so zameraním na energetickú hospodárnosť budov, ktoré sa bude konať 5. júna 2017 v priestoroch SKSI naIMG_0794 Mýtnej ulici v Bratislave.