Ingrees

Novinky

Vzdelávanie formou školení a kurzov na Slovensku

Vzdelávanie formou školení a kurzov v rámci projektu ingREeS sú realizované na Slovensku v mestách Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Žilina a Košice. Každý z piatich vzdelávacích programov pre strednú a vyššiu úroveň stavebných odborníkov, v oblasti energetickej certifikácie budov a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v budovách, má na českej aj slovenskej strane svojho odborného garanta. Odborníkov v každej krajine tvoria prední špecialisti v danej oblasti.

Školiaca miestnosť v Bratislave, Mýtna 29 a pripravená miestnosť na záverečný test

Školiaca miestnosť v regionálnej pobočke SKSI v Trnave – Hornopotočná 1

Školiaca miestnosť v regionálnej pobočke SKSI v Banskej Bystrici – Kollárova ulica č. 2

Školiaca miestnosť v regionálnej pobočke SKSI v Žiline – Vysokoškolákov 33B

Školiaca miestnosť v regionálnej pobočke SKSI v Košiciach – Južná trieda 93