Ingrees

Novinky

Spustili sme webovú stránku projektu

V prvý septembrový deň tohto roka sme sprístupnili webovú stránku projektu  www.ingrees.eu.  Nájdete na nej všetky informácie o projekte, o jednotlivých partneroch projektu,  o spoločných workshopoch,  a o procese školení a pripravovaných podujatiach.

„Na stránke sa dozviete všetky aktuality o projekte, o tom, aké sú jeho hlavné ciele, očakávania a ambície“, informovala Ladislava Dzuricová z Úradu SKSI, ktorá zastrešovala  prípravu webovej stránky projektu.

V priebehu projektu budeme všetkých záujemcov priebežne  informovať aj prostredníctvom elektronického newslettra. „Na webovej stránke sa každý návštevník môže prihlásiť o zasielanie noviniek. Radi uvítame každý zaujímavý podnet aj od návštevníkov našej web stránky“, doplnila Diana Krížová, projektová manažérka a národná koordinátorka projektu ingREeS za SKSI.

Na www.ingrees.eu sa tiež dozviete, ako sa môžete aj vy aktívne zapojiť do projektu – ako expert, budúci školiteľ alebo budúci účastník pripravovaných školení. O tom budeme na stránke projektu informovať prostredníctvom aktualít, fotografií a videí z podujatí.

Veríme, že všetky tieto informácie budú pre vás užitočné a najmä praktické a že sa v čo najväčšom počte aktívne zapojíte do tohto projektu.